Lý thuyết dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

1. Đồng phân, danh pháp

Quảng cáo

I. ĐỊNH NGHĨA, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

- Định nghĩa: Khi thay thế nguyên tử hiđro của phân tử hiđrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

- Công thức tổng quát: RXn

- Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hiđrocacbon

- Bậc của dẫn xuất halogen = bậc C liên kết với X

- Đồng phân: gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí X

- Tên gọi:

   + Tên gốc – chức: Tên gốc hiđrocacbon + halogen

   + Tên thay thế: Số chỉ vị trí nhóm halogen - tên nhóm halogen + tên hiđrocacbon .

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế nguyên tử halogen X bằng nhóm OH

PTTQ:

RXn  + nNaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) R (OH)n + nNaX

2. Phản ứng tách HX

R1R2CX- CH2R3 → R1R2C = CHR3 + HX (xúc tác: kiềm/ ancol, to)

III. ỨNG DỤNG

- Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ

- Làm dung môi và nhiều ứng dụng quan trọng khác

Sơ đồ tư duy: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close