Lý thuyết Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo

Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hóa, dịch vụ hình thành do các chủ thể kinh tế chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

1. Khái niệm

Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hóa, dịch vụ hình thành do các chủ thể kinh tế chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định.

Quảng cáo
decumar

2. Chức năng của giá cả thị trường

- Cung cấp thông tin;

- Phân bố nguồn lực giữa các ngành sản xuất;

- Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, điều tiết, kích thích nền kinh tế.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close