Lý thuyết Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo

Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

1. Khái niệm

Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Quảng cáo
decumar

2. Phân loại

Phân loại thị trường

+ Căn cứ theo đối tượng hàng hóa, dịch vụ được trao đổi, mua bán: thị trường hàng hóa (thị trường gạo, thị trường sắt thép,...), thị trường dịch vụ (thị trường chăm sóc sắc đẹp, thị trường chứng khoán,...) gắn với các loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau.

+ Căn cứ vào vai trò của các yếu tố được trao đổi, mua bán: thị trường tư liệu tiêu dùng; thị trường tư liệu sản xuất.

+ Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành: thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (độc quyền).

3. Chức năng của thị trường

+ Thừa nhận giá trị của hàng hóa;

+ Cung cấp thông tin cho các chủ thể kinh tế;

+ Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close