Lý thuyết Bài 4: Cơ chế thị trường Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo

Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, cung - cầu, giá cả,...chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

1. Khái niệm

Cơ chế thị trường là hệ thống các quan hệ mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, cung - cầu, giá cả,...chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế.

Quảng cáo
decumar

2. Ưu điểm của cơ chế thị trường

- Kích thích hoạt động và tạo động lực sáng tạo cho các chủ thể kinh tế;

- Thúc đẩy các doanh nghiệp cải tiến, phát minh và ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ, đổi mới tổ chức sản xuất và quản lí kinh doanh;

- Phân phối lại các nguồn lực kinh tế một cách tối ưu;

- Phát huy tối đa tiềm năng của mọi chủ thể, vùng miền, thúc đẩy liên kết kinh tế trong nước và hội nhập quốc tế.

3. Nhược điểm của cơ chế thị trường

- Có thể dẫn tới suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường và các hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh;

- Sự vận động của cơ chế thị trường cũng tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn đến lạm phát;

- Sự phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất, kinh doanh.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close