Luyện tập 8 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Một nhà thầu xây dựng một hồ nước chứa nước cứu hỏa cho một chung cư như hình sau.

Quảng cáo

Đề bài

Một nhà thầu xây dựng một hồ nước chứa nước cứu hỏa cho một chung cư như hình sau. Thể tích của hồ được biểu thị bằng biểu thức \(V = 3{x^3} - 6{x^2} + 30x\) . Tính theo x diện tích của hồ chứa nếu chiều cao h của hồ bằng 3x.

Lời giải chi tiết

Diện tích đáy của hồ chứa nước bằng:

\(\left( {3{x^3} - 6{x^2} + 30x} \right):\left( {3x} \right) = {{3{x^3}} \over {3x}} - {{6{x^2}} \over {3x}} + {{30x} \over {3x}} = {x^2} - 2x + 10\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài