Luyện tập 7 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Diện tích hình chữ nhật ABCD (tính theo x) được cho bởi biểu thức

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Diện tích hình chữ nhật ABCD (tính theo x) được cho bởi biểu thức \(S = 3{x^2} + 19x + 20\) như hình sau. Tính chiều rộng hình chữ nhật theo x khi biết chiều dài bằng 3x + 4.

Lời giải chi tiết

Thực hiện phép chia đa thức \(3{x^2} + 19x + 20\) cho đa thức \(3x + 4\), ta có:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD bằng \(\left( {3{x^2} + 19x + 20} \right):\left( {3x + 4} \right) = x + 5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải