Luyện tập 7 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Diện tích hình chữ nhật ABCD (tính theo x) được cho bởi biểu thức

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích hình chữ nhật ABCD (tính theo x) được cho bởi biểu thức \(S = 3{x^2} + 19x + 20\) như hình sau. Tính chiều rộng hình chữ nhật theo x khi biết chiều dài bằng 3x + 4.

Lời giải chi tiết

Thực hiện phép chia đa thức \(3{x^2} + 19x + 20\) cho đa thức \(3x + 4\), ta có:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD bằng \(\left( {3{x^2} + 19x + 20} \right):\left( {3x + 4} \right) = x + 5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài