Luyện tập 4 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm n để phép chia sau là phép chia hết:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(n \in N\) để phép chia sau là phép chia hết:

\((15{x^3}{y^5} - 7{x^4}{y^3} + 6{x^2}{y^2}):(3{x^n}{y^n})\).

Lời giải chi tiết

Vì dư bằng 0 nên đây là phép chia hết.

Vậy với mọi \(n \in N\) thì phép chia \(\left( {15{x^3}{y^5} - 7{x^4}{y^3} + 6{x^2}{y^2}} \right):\left( {3{x^n}{y^n}} \right)\) là phép chia hết.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài