Luyện tập 2 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tầm bia. Hãy ghép chúng lại để tạo thành

Quảng cáo

Đề bài

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tầm bia. Hãy ghép chúng lại để tạo thành

a) Một tam giác cân.

b) Một hỉnh chữ nhật.

c) Một hình bình hành.

d)  Hãy so sánh diện tích của các hình vừa ghép được.

Lời giải chi tiết

 

d) Hai tam giác bằng nhau thì có hai diện tích bằng nhau. Các hình trên đều được ghép từ hai tam giác bằng nhau nên chúng có diện tích bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close