Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Tóm tắt mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Kết quả

- Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

- Năm 1787 thông qua Hiến pháp, Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.

Năm 1789, George Washington tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống đầu tiên của Mĩ (Ảnh: Getty Images)

Quảng cáo
decumar

Mục b

b) Ý nghĩa:

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.

- Là cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX.

ND chính

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: kết quả và ý nghĩa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close