Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 148 để trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh thành lập nước Mĩ:

- Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định thành lập “Quân đội thuộc địa”, bổ nhiệm Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy, đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng quân đội.

- Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.

- Ngày 4/7/1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập chính thức tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi Anh, thành lập một quốc gia độc lập - Hợp chúng quốc Mĩ.

- Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân thuộc địa vẫn còn phải tiếp diễn. Sau nhiều thắng lợi quân sự tiêu biểu là Xa-ra-tô-ga (1777) và I-ooc-tao (1781) quân Anh mới bị đánh bại hoàn toàn. Hợp chúng quốc Mĩ chính thức thành lập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close