Hoạt động 7 trang 85 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lan đang tập vẽ chú thỏ trắng. Em hãy cho biết chân trước của thỏ được vẽ ở ô nào. Làm sao gọi tên của ô đó ?

Quảng cáo

Đề bài

Lan đang tập vẽ chú thỏ trắng. Em hãy cho biết chân trước của thỏ được vẽ ở ô nào. Làm sao gọi tên của ô đó ?

 

Lời giải chi tiết

Chân trước của thỏ được vẽ ở ô giao của cột B và hàng 5.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close