Hoạt động 6 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Lý Sơn là một huyện đảo nổi tiếng của Việt Nam nằm ở vị trí: 109o07’3’’Đ15o22’51’’B.

Quảng cáo

Đề bài

Lý Sơn là một huyện đảo nổi tiếng của Việt Nam nằm ở vị trí: 109o07’3’’Đ15o22’51’’B.

Em hãy lấy một bản độ Địa lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, vẽ một đường thẳng đứng và một đường ngang đi qua đảo Lý Sơn và ghi các số đã cho ở trên vào hai đường vừa vẽ.

 

Lời giải chi tiết

Học sinh tự làm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close