Hoạt động 6 trang 57 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hai phân thức . Hãy điền đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai phân thức \({2 \over {2x + y}}\) và \({3 \over {x - 2y}}\) . Hãy điền đa thức thích hợp vào chỗ trống: \(\eqalign{  & {2 \over {2x + y}} = {{...} \over {(2x + y)(x - 2y)}}  \cr  & {3 \over {x - 2y}} = {{...} \over {(x - 2y)(2x + y)}} \cr} \)

Em có nhận xét gì về mẫu của hai phân thức trên.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {2 \over {2x + y}} = {{2\left( {x - 2y} \right)} \over {\left( {2x + y} \right)\left( {x - 2y} \right)}}  \cr  & {3 \over {x - 2y}} = {{2x + y} \over {\left( {x - 2y} \right)\left( {2x + y} \right)}} \cr} \)

Hai phân thức mới có cùng mẫu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài