Hoạt động 5 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bạn Huy mới học chơi cờ vua. Em hãy đọc giúp bạn:

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Huy mới học chơi cờ vua. Em hãy đọc giúp bạn:

Hai quân Mã Trắng đang ở giao của các cột nào và hàng nào ?

Tại giao của cột d và hàng 8 là quân gì ?

Lời giải chi tiết

Quân Mã trắng thứ nhất đang ở giao của cột b và hàng 1.

Quân Mã trắng thứ hai đang ở giao của cột g và hàng 1

Tại giao của cột d và hàng 8 là quân Hậu đen.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close