Hoạt động 5 trang 50 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho . Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(x \ge 1\) . Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

\(\left| {x - 1} \right| = ........\)

Lời giải chi tiết

\(\left| {x - 1} \right| = x - 1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài