Bạn nào đúng trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho hai số x và y thỏa mãn

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai số x và y thỏa mãn \(\left| x \right| = \left| y \right|\)

Bạn Thu nói \(x = y.\) Bạn Xuân nói \(x = -y.\) Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

• Với \(x = 3, y = -3\) thỏa mãn \(\left| x \right| = \left| y \right|\) (vì \(\left| 3 \right| = \left| { - 3} \right|( = 3)).\) Nhưng \(x ≠ y\) (vì \(3 ≠ -3\))

Vậy bạn Thu nói sai

• Với \(x = 3, y = 3\) thỏa mãn \(\left| x \right| = \left| y \right|\) (vì \(\left| 3 \right| = \left| 3 \right|( = 3)).\)

Nhưng \(x ≠ -y\) (vì \(3 ≠ -3\))

Vậy bạn Xuân nói sai.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài