Hoạt động 5 trang 35 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 35 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy hoàn thành sơ đồ phân loại chất theo bảng tóm tắt sau:

 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close