Bài 3 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 1.25 và 1.26, hãy hoàn thành sơ đồ so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phân tử oxi và phân tử nước.

 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close