Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Tính phân tử khối của các chất sau, biết thành phần nguyên tử các nguyên tố tạo nên phân tử được ghi trong dấu ngoặc đơn:

a) oxit sắt từ ( 3Fe và 4 O)

b) đồng sunfat ( 1 Cu, 1 S và 4 O)

c) axit sunfuric ( 2 H, 1 S, 4 O)

d) khí ozon ( 3 O).

Lời giải chi tiết

Chất

Thành phần phân tử

Phân tử khối

Oxi sắt từ

3Fe và 4 O

3.56 + 4.16 = 232 (đvC)

Đồng sunfat

1Cu, 1S, 4O

1.64 + 1.32 + 4.16 =160 (đvC)

Axit sunfuric

2H, 1S, 4O

2.1 + 1.32 + 4.16 =98 (đvC)

Khí ozon

3O

3.16 = 48 (đvC)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close