Bài 1 trang 35 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 35 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Mô hình phân tử nào của đơn chất?

 

Lời giải chi tiết

Mô hình đơn chất là b

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close