Bài 5 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 5 trang 36 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất trong các chất sau:

a) Khí ozon tạo nêm từ nguyên tố oxi.

b) Khí sunfurơ tạo nên từ nguyên tố lưu huỳnh và oxi.

c) Brom lỏng do 2 nguyên tử brom liên kết với nhau.

d) Đường tạo nên từ nguyên tố cacbon, hiđro và oxi.

đ) Khí nitơ do 2 nguyển tử nitơ liên kết với nhau.

e) Đá vôi do 3 nguyên tố là canxi, cacbon và oxi tạo nên.

Lời giải chi tiết

a) Khí ozon tạo nên từ nguyên tố oxi nên khí ozon là đơn chất.

c) Khí sunfurơ tạo nên từ nguyên tố lưu huỳnh và oxi nên khí sunfurơ là hợp chất.

c) Brom lỏng do 2 nguyên tử brom liên kết với nhau nên brom lỏng là đơn chất.

d) Đường tạo nên từ nguyên tố cacbon, hiđro và oxi nên đường là hợp chất.

đ) Khí nitơ do 2 nguyên tử nitơ liên kết với nhau nên khí nito là đơn chất.

e) Đá vôi do 3 nguyên tố canxi, cacbon và oxi tạo nên do đó đá vôi là hợp chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close