Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) So sánh hai phân số

Quảng cáo

Đề bài

a) So sánh hai phân số \({3 \over 5}\)  và \( - {4 \over 5}\)

b) Với từng cặp số đo nhiệt độ sau đây, số nào có nhiệt độ cao hơn ?

i) 0oC ; -0,3oC                    ii) -11oC ; -9oC

Lời giải chi tiết

- Cặp số đo nhiệt độ \({0^0}C, - 0,{3^0}C\)  thì nhiệt độ cao hơn là \({0^0}C\) .

- Cặp số đo nhiệt độ là -110C, -90C thì nhiệt độ cao hơn là -90C.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài