Hoạt động 5 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Em hãy: - Vẽ hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy:

- Vẽ hai đường thẳng a và b song song với nhau.

- Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B.

a) Đo một cặp góc so le trong, so sánh cặp góc này.

b) Đo một cặp góc đồng vị, so sánh cặp góc này.

c) Đo một cặp góc trong cùng phía, tính tổng số đo cặp góc này.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

a)Đo một cặp góc so le trong \(\widehat {{A_1}} = {50^0},\widehat {{B_3}} = {50^0}\)

So sánh cặp góc này \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_3}}\)

b) Đo một cặp góc đồng vị \(\widehat {{A_1}} = {50^0},\widehat {{B_1}} = {50^0}\)

So sánh cặp góc này \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\)

c) Đo một cặp góc trong cùng phía \(\widehat {{A_1}} = {50^0},\widehat {{B_4}} = {130^0}\)

Tính tổng số đo cặp góc này \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_4}} = 50 + 130 = {180^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close