Hoạt động 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ N của một máy ấp trứng gà được cài đặt luôn bằng 37,5oC trong 24 giờ. Em hãy viết công thức xác định hàm số N(t) của nhiệt độ theo thời gian.

Quảng cáo

Đề bài

Nhiệt độ N của một máy ấp trứng gà được cài đặt luôn bằng 37,5oC trong 24 giờ. Em hãy viết công thức xác định hàm số N(t) của nhiệt độ theo thời gian.

 

Lời giải chi tiết

N(t) = 37,5( vì nhiệt độ N của một máy ấp trứng gà không đổi theo thời gian (=bằng 37,5oC))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close