Hoạt động 4 trang 68 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Phần thảm cỏ bên trong sân vận động có các kích thước như hình vẽ (hai đầu là hai nửa hình tròn và ở giữa là một hình chữ nhật).

Quảng cáo

Đề bài

Phần thảm cỏ bên trong sân vận động có các kích thước như hình vẽ (hai đầu là hai nửa hình tròn và ở giữa là một hình chữ nhật).

Hãy điền vào chỗ trống:

Chu vi đường biên sân cỏ là:…………………..

(Đây là đa thức bậc nhất theo hai biến a và r)

Diện tích của thảm cỏ là:……………………..

(Đây là đa thức bậc hai theo biến a và r)

Lời giải chi tiết

Chu vi đường biên sân cỏ là:

\(2(a + 2r) + 2.3,14r = 2a + 4r + 6,28r = 2a + 10,28r\)

(Đây là đa thức bậc nhất theo hai biến a và r)

Diện tích của thảm cỏ là:

a.2r + 3,14.r.r = 2ar + 3,14r2

(Đây là đa thức bậc hai theo biến a và r)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 2. Cộng, trừ đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài