Hoạt động 4 trang 27 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 27 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình dưới đây, em hãy nhận xét về thành phần các nguyên tố có trong vỏ trái đất và trong cơ thể con người.

 

 

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Trong vỏ trái đất

 + Hàm lượng phần trăm khối lượng thì oxi đứng thứ nhất, silic đứng thứ hai, nhôm đứng thứ ba, sắt đứng thứ  tư,…

 + Oxi là nguyên tố phổ biến nhất ( chiếm 49,9%, gần nửa khối lượng vở trái đất) và chỉ 9 nguyên tố đã chiếm hầu hết (98,6%) khối lượng vỏ trái đất. Hiđro đứng thứ 9 về khối lượng nhưng nếu xét theo số lượng nguyên tử thì nó chỉ đứng sau oxi.

- Trong cơ thể con người

 + Hàm lượng phần trăm khối lượng thì oxi đứng thứ nhất, cacbon đứng thứ hai, hiđro đứng thứ ba, nitơ đứng thứ tư,…

 + Oxi là nguyên tử chiếm hơn nửa khối lượng trong cơ thể người (65%) và chỉ có 6 nguyên tố đã chiếm hầu hết (99,3%) khối lượng cơ thể người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close