Bài 2 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 2 trang Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố sau:

a) Lưu huỳnh: ...............                    b) Kẽm: ..................

c) Natri: .........................                  d) Đồng: ..................

e) Thủy ngân: ................                   f) Bạc: .....................

Lời giải chi tiết

Kí hiệu các nguyên tố tương ứng là:

a) Lưu huỳnh: S                                  b) Kẽm:  Zn

c) Natri: Na                                        d) Đồng: Cu

e) Thủy ngân: Hg                                f) Bạc: Ag

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close