Bài 3 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy điền tên các nguyên tố hóa học sau:

a) Pb: ......................................

b) Cr: .......................................

c) Al: ........................................     

d) N: ........................................

e) H: .........................................  

f) K: ..........................................

Lời giải chi tiết

a) Pb: Chì                            b) Cr: Crom

c) Al: Nhôm                        d) N: Nitơ

e) H: Hiđro                          f) K: Kali

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close