Bài 5 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 5 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy dùng chữ số và ký hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau:

a) Một nguyên tử flo: ...................

b) Hai nguyên tử canxi: ................

c) Năm nguyên tử sắt: .................. 

d) Ba nguyên tử photpho: ..............

Lời giải chi tiết

a) Một nguyên tử flo: F 

b) Hai nguyên tử canxi: 2Ca

c) Năm nguyên tử sắt: 5Fe               

d) Ba nguyên tử photpho: 3P

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close