Bài 4 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 30 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Các cách viết sau chỉ ý gì?

a) O: ...............         b) 2O: ...............

c) 3Cu: ............         d) 5Cl: ...............

Lời giải chi tiết

a) O: một nguyên tử oxi            

b) 2O: hai nguyên tử oxi

c) 3Cu: ba nguyên tử đồng        

d) 5Cl: năm nguyên tử clo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close