Hoạt động 3 trang 51 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \({2 \over 3}p - 3{q^2}\)  tại\(p = 3,q =  - 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị của p, q vào biểu thức

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Giá trị của biểu thức \({2 \over 3}p - 3{q^2}\) tại p = 3,

q = -3 là:

\({2 \over 3}p - 3{q^2} = {2 \over 3}.3 - 3.{( - 3)^2} = 2 - 3.9 = 2 - 27 =  - 25\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close