Hoạt động 3 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tỉ lệ thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho tỉ lệ thức \({3 \over 7} = {9 \over {21}}\) . Hãy tính các tỉ số \({{3 + 9} \over {7 + 21}}\) và \({{3 - 9} \over {7 - 21}}\) rồi so sánh chúng với các tỉ số trong tỉ lệ đã cho.

Lời giải chi tiết

\({{3 + 9} \over {7 + 21}} = {{12} \over {28}} = {3 \over 7};{{3 - 9} \over {7 - 21}} = {{ - 6} \over { - 14}} = {3 \over 7}\)

Vậy \({{3 + 9} \over {7 + 21}} = {{3 - 9} \over {7 - 21}} = {3 \over 7} = {9 \over {21}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close