Hoạt động 3 trang 33 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 33 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình 1.26 và hoàn thành bảng sau:

 

 

Hợp chất

Nguyên tố hóa học

tạo thành

Số lượng nguyên tố

Muối ăn

 

 

Nước

 

 

Khí cacbonic

 

 

Cồn

 

 

 

Lời giải chi tiết

Hợp chất

Nguyên tố hóa học

tạo thành

Số lượng nguyên tố

Muối ăn

Na và Cl

2

Nước

H và O

2

Khí cacbonic

C và O

2

Cồn

C, H và O

3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close