Hoạt động 3 trang 26 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 26 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Đọc thông tin dưới đây:

Trong khoa học để trao đổi với nhau về nguyên tố hóa học, cần phải có cách biểu diễn ngắn gọn và ai cũng có thể hiểu được, người ta dùng kí hiệu hóa học.

Kí hiệu hóa học được quy định thống nhất trên toàn thế giới.

Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng 1 hay 2 chữ cái, trong đó chữ cái đầu in hoa

 

Theo quy ước, mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

Ví dụ:

H: một nguyên tử hiđro
2H: hai nguyên tử hiđro (số 2 gọi là hệ số)

Lời giải chi tiết

Nhận xét: Kí hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close