Hoạt động 3 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích các hiện tượng sau:

- Đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước, ta không thu được 100 cm3 hỗn hợp rượu và nước mà chỉ thu được khoảng 95 cm3.

- Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay được bơm căng (hình minh họa h18.6), dù có buộc thật chặt cũng bị xẹp đi.

                                                   

Lời giải chi tiết

- Do giữa các phân tử nước và rượu trong một thể tích cũng có khoảng cách nên khi đổ hai hỗn hợp vào nhau thì các phân tử rượu xen vào giữa các phân tử nước và các phân tử nước xem vào các phân tử rượu làm thể tích của hỗn hợp không bằng tổng thể tích của chúng.

- Vì giữa các phân tử cao su có khoảng cách. Sau một thời gian thì không khí trong quả bóng đó có thể đi qua các khoảng cách đó và thoát ra ngoài nên dần dần bóng bị xẹp đi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close