Bài 3 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 3 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Khi bơm không khí vào một quả bóng cao su thì dù có buộc chặt không khí vẫn dần thoát ra ngoài, còn nếu bơm không khí vào một quả cầu kim loại mỏng rồi hàn kín thì hầu như không thoát được ra ngoài. Điều đó chứng tỏ giữa các nguyên tử của quả cầu kim loại.

A. Có khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách giữa các phân tử của quả bóng cao su.

B. Có khoảng cách lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử của quả bóng cao su.

C. Có cùng khoảng cách giữa các phân tử của quả bóng cao su.

D. Không có khoảng cách

Lời giải chi tiết

Khi bơm khí vào quả bóng bằng cao su và quả cầu bằng kim lọi thì sau thời gian không khí trong quả bóng cao su bị thoát ra ngoài còn trong quả cầu kim loại thì hầu như không có không khí thoát ra ngoài điều đó chứng tỏ khoảng cách giữa các phân tử kim loại gần nhua nên các phân tử khí không thoát được ra ngoài.

Chọn đáp án A.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close