Bài 4 trang 136 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 136 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu và nước có thể tích nhỏ hơn 100 cm3. Tuy nhiên, khối lượng của hỗn hợp vẫn bằng tổng khối lượng ban đầu của rượu và nước. Gọi khối lượng riêng của rượu là \({D_1}\) , của nước là \({D_2}\)  và của hỗn hợp là D. So sánh nào sau đây đúng ?

A. \(D < \left( {{D_1} + {D_2}} \right)/2\)

B. \(D = \left( {{D_1} + {D_2}} \right)/2\)

C. \(D > \left( {{D_1} + {D_2}} \right)/2\)

D. \(D > {D_1} + {D_2}\)

Lời giải chi tiết

Gọi thể tích của rượu, nước và hỗn hợp rượu và nước lần lượt là \({V_1},{V_2}\) và V.

Do khối lượng của hỗn hợp rượu và nước và khối lượng của rượu cộng nước là bằng nhau:

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {m_{r + n}} = {m_r} + {m_n}  \cr  &  \Rightarrow V.D = {D_1}.{V_1} + {D_2}.{V_2} \cr} \)

Mặt khác \({V_1} + {V_2} > V\)

\( \Rightarrow D > {D_1} + {D_2}\)

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close