Bài 1 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 1 trang 135 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết các chất được cấu tạo như thế nào

Hãy mô tả hiện tượng chứng tỏ giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Lời giải chi tiết

Các chất được cấu tạo từ các hạt cấu tạo riêng biệt gọi là nguyên tửn phân tử. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. Khi một người pha cà phê vào nước thì thể tích hỗn hợp so với tổng thể tích của chúng. Do các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử cấu tạo thành cà phê nhỏ li ti xen kẽ giữa các khoảng cách đó làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của chúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close