Hoạt động 2 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Từ đẳng thức 48.12 = 64.9, ta chia cả hai vế cho 64.12 thì có kết quả gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Từ đẳng thức 48.12 = 64.9, ta chia cả hai vế cho 64.12 thì có kết quả gì ?

Từ đẳng thức ad = bc ta chia cả hai vế cho bd thì có kết quả gì ?

Lời giải chi tiết

Ta có: \({{48.12} \over {64.12}} = {{64.9} \over {64.12}} \Rightarrow {{48} \over {64}} = {9 \over {12}}\)

Từ đẳng thức 48.12 = 64.9 ta chia cả hai vế cho 64.12 thì có kết quả \({{48} \over {64}} = {9 \over {12}}\)

Ta có: \({{ad} \over {bd}} = {{bc} \over {bd}} \Rightarrow {a \over b} = {c \over d}\)

Từ đẳng thức ad = bc ta chia cả hai vế cho bd thì có kết quả \({a \over b} = {c \over d}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1.Tỉ lệ thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài