Hoạt động 2 trang 26 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 26 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 1.3 (cuối bài), em hãy hoàn thành bảng sau:

Số p

Nguyên tố hóa học

1

 

2

 

 

Liti

5

 

 

Oxi

9

 

 

Lời giải chi tiết

Số p

Nguyên tố hóa học

1

Hiđro

2

Heli

3

Liti

5

Bo

8

Oxi

9

Flo

Nhận xét:

- Số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học \( \Rightarrow \)  Mỗi số proton chỉ một nguyên tố hóa học, tức là xác định được số proton chính là xác định được nguyên tố hóa học và ngược lại. Thí dụ: Nguyên tố  X có 11 p \( \Rightarrow \) X là Natri.

- Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close