Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Nêu nhận xét về đặc điểm của đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu nhận xét về đặc điểm của đường tròn.

Lời giải chi tiết

Nhận xét: Khoảng cách từ tất cả các điểm trên đường tròn đến tâm đường tròn đều bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close