Hoạt động 15 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Một cái hộp hình lập phương có cạnh dài 12,3 cm. Thể tích của cái hộp là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Một cái hộp hình lập phương có cạnh dài 12,3 cm. Thể tích của cái hộp là bao nhiêu ?

b) Điền vào ô trống :

Gọi x và V lần lượt là cạnh và thể tích của hình lập phương, ta có : V = \(....\) .

 

Lời giải chi tiết

a) Thế tích của cái hộp là: 12,3.12,3.12,3 = 12,33 = 1860,867 (cm3)

b) Gọi x và V lần lượt là cạnh và thể tích của hình lập phương, ta có: V = x3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close