Hoạt động 14 trang 21 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Quảng cáo

Đề bài

a) \(\left( {{5^3}{{.5}^4}} \right):{5^7}\) ;                          

b) \({7.10^3} + {5.10^2} + 6.10 + 5.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( {{5^3}{{.5}^4}} \right):{5^7} = {5^7}{.5^7} = 1  \cr  & b){7.10^3} + {5.10^2} + 6.10 + 5 = 7000 + 500 + 60 + 5 = 7565 \cr} \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close