Hoạt động 12 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC, lấy M là trung điểm của AB. Qua M vẽ đường thẳng này cắt AC ở N (h.22). Đo AN và NC rồi nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác ABC, lấy M là trung điểm của AB. Qua M vẽ đường thẳng này cắt AC ở N (h.22). Đo AN và NC rồi nhận xét.

Lời giải chi tiết

\(AN = 2cm,\,\,NC = 2cm \Rightarrow AN = NC = 2cm\)

Nhận xét: N là trung điểm của cạnh AC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài