Thử tài bạn trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Ở hình 22, cho biết AN = 6 cm. Tính AC.

Quảng cáo

Đề bài

Ở hình 22, cho biết AN = 6 cm. Tính AC.

Lời giải chi tiết

Ở hình 22 ta có N là trung điểm của AC

Do đó \(AN = {{AC} \over 2} \Rightarrow AC = 2AN = 2.6 = 12\,\,\left( {cm} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài