Thử tài bạn trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Vẽ tam giác ABC, rồi vẽ các đường trung bình của tam giác đó.

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ tam giác ABC, rồi vẽ các đường trung bình của tam giác đó.

b) Ở hình 26, biết MN = 24 cm, tính độ dài BC.

Lời giải chi tiết

a)

b) \(\Delta ABC\) có M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB, AC.

\) \Rightarrow MN\) là đường trung bình của tam giác ABC \) \Rightarrow MN = {1 \over 2}BC\)

Mà \(MN = 24cm\)

Do đó \(BC = 2MN = 2.24 = 48\,\,\left( {cm} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài