Hoạt động 1 trang 86 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 86 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào khái niệm khối lượng mol, em hãy tính khối lượng của:

- 0,1 mol nước.

- 0,15 mol khí hiđro.

Lời giải chi tiết

- Khối lượng mol của nước (H2O) là:

\(1.2 + 16 = 18 (g/mol)\)

1 mol H2O có khối lượng là 18 g/mol

0,1 mol H2O có khối lượng là:

\({m_{{H_2}O}} = 0,1.18 = 1,8(g)\)

- Khối lượng mol của hiđro (H2) là:

\(1.2 = 2 (g/mol)\)

1 mol H2 có khối lượng là 2 g/mol

0, 15 mol H2 có khối lượng là:

\({m_{{H_2}}} = 0,15.2 = 0,3(g)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài