Hoạt động 3 trang 87 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 87 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào khái niệm thể tích mol, em hãy tính thể tích ở đktc của.

- 0,2 mol khí hiđro.

- 0,15 mol khí cacbonic.

Lời giải chi tiết

1 mol H2 có thể tích ở đktc là 22,4 (l)

0,2 mol H2 có thể tích ở đktc là:

\({V_{{H_2}}} = 0,2.22,4 = 4,48\,\,(l)\)

1 mol CO2 có thể tích ở đktc là 22,4 (l)

0,15 mol CO2 có thể tích ở đktc là:

\({V_{C{O_2}}} = 0,15.22,4 = 3,36\,\,\,(l)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close