Hoạt động 4 trang 87 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 87 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Từ những công thức trên, em hãy cho biết:

Số mol của 11,2 lít khí nitơ ở đktc

Thể tích ở đktc của 0,05 mol khí clo.

Lời giải chi tiết

- Số mol của 11,2 lít khí N2 (đktc) là:

\({n_{{N_2}}} = {{11,2} \over {22,4}} = 0,5\,\,mol\)

- Thể tích ở đktc của 0,05 mol Cl2 là:

\({V_{C{l_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12\,l\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close