Hoạt động 2 trang 86 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 86 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Từ những công thức trên, em hãy cho biết:

- Số mol của 6 g cacbon.

- Khối lượng mol của hợp chất X, biết 0,05 mol hợp chất X nặng 3,2g.

Lời giải chi tiết

- Số mol của 6 gam cacbon (C) là:

\({n_C} = {{{m_C}} \over {{M_C}}} \Rightarrow {n_C} = {6 \over {12}} = 0,5\,\,mol\)

- Khối lượng mol của hợp chất X là:

\({M_X} = {{{m_X}} \over {{n_X}}}\)\( \Rightarrow {M_X} = {{3,2} \over {0,05}} = 64\,\left( {g/mol} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài